دانشجویان در این اردوی زیارتی و آموزشی که به همت کانون مهدویت و با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه به مدت سه روز در شهر مقدس قم برگزار گردید، پس از حضور در حرم بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) به شهر قم عزیمت کردند و در این دوره آموزشی شرکت کردند.