این نشست که‌ ویژه دانشگاهیان محترم دانشگاه ارومیه بود با حضور آقای محمد جوانی مسئول کمیته علوم شناختی و جنگ نرم دانشگاه افسری امام حسین (ع) در محل سالن آرتمیا واقع در پردیس شهر دانشگاه برگزار شد.

در این نشست آقای جوانی به بررسی راهکارهای مقابله با جنگ شناختی و افزایش سواد رسانه ای پرداخت.

 در ادامه، جهاد تبیین به‌معنای روشنگری، بیان واقعیت، زدودن غبار تحریف و کج‌فهمی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.