در راستای اجرای طرح ملی سیمای زندگی مرکز مشاوره و سبک‌ زندگی دانشگاه در نظر دارد این طرح مهم را درکلیه دانشکده‌ها و به تفکیک رشته‌ها، مقطع و جنس برگزار نماید.

حضور دانشجویان گرامی برای تکمیل این طرح الزامی می‌باشد.

دانشجویان عزیز نظر به فرصت محدود این طرح ملی (حداکثر تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲)، لطفا با همکاران مرکز مشاوره و سبک‌ زندگی دانشگاه همکاری‌ نمایید.

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه