ششمین جشنواره درون دانشگاهی رویش - حرکت

 ویژه دستاوردها و توانمندی‌های انجمن‌های علمی دانشجویی - کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی- تشکل‌های دانشجویی

به همراه نمایشگاه دستاوردها و فعالیت‌های حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

 زمان بازدید: ۱۸ الی ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ / ساعات بازدید: همه روزه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶

 مکان: سالن همکف ساختمان زریاب خویی (ساختمان کلاس‌های عمومی)

منتظر حضور گرم شما دانشگاهیان گرامی هستیم