مراسم بزرگداشت روز روان‌شناس، به همت انجمن علمی‌دانشجویی روان‌شناسی دانشگاه ارومیه با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حضور اساتید و دانشجویان گروه روان‌شناسی برگزار گردید.

طی این مراسم، دبیر انجمن، خانم ماجده اسلام نژاد و استاد مشاور، خانم دکتر زینالی به معرفی انجمن پرداختند و خانم دکتر سپهریان آذر استاد تمام گروه روان‌شناسی، سخنرانی ارزشمندی ارائە دادند.

همچنین در ادامه‌ برنامه از تمامی اساتید گروه روان‌شناسی تقدیر ‌به‌عمل آمد.