دیدار رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم با دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه‌های ارومیه

دکتر داداش پور رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با فعالان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌های ارومیه دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار ۲ ساعته که به میزبانی دانشگاه ارومیه و با حضور دکتر جوادی معاون فرهنگی و دانشجویی و دکتر خیرفام مدیر امور دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار شد، دانشجویان دغدغه ها و مطالبات خود را در حوزه آموزشی، صنفی، فرهنگی دانشگاه‌ها بیان نمودند.
مسائل فرهنگی دانشگاه‌های استان و توجه به همسایگی استان با سه کشور، کمبود اعتبار برنامه‌های فرهنگی و درخواست افزایش بودجه، مسائل صنفی دانشجویان خوابگاهی، کمبود کتب تخصصی دانشگاهی کتابخانه‌های دانشگاه، کمبود پرسنل آموزشی دانشکده‌ها، کمبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و گلخانه‌های دانشگاه، بررسی آیین نامه مجدد انجمن‌های علمی دانشجویی و افزایش حمایت حوزه معاونت پژوهشی، مشکلات دانشجویان فعال فرهنگی، درخواست رسیدگی به روش و فنون تدریس اساتید دانشگاه، نیاز سنجی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی با بازار کارو آینده شغلی، درخواست تدوین دستورالعمل برنامه ازدواج آسان ویژه دانشجویان از جمله مواردی بود که دانشجویان در این دیدار مطرح نمودند.
دکتر داداش پور رئیس سازمان امور دانشجویان نیز ضمن تشکر از دانشجویان نسبت به بیان دغدغه‌های آنان و مخصوصا نگاه فرا دانشگاهی دانشجویان، با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب در خصوص وظیفه دانشجو که باید درک واقعیت‌های جامعه ملی و جهانی رو توأمان داشته باشد، بیان نمودند که در ابتدای امر تلاش کنید برای خود و جامعه خود فرد مفیدی باشید و من فردی و من اجتماعی خود را توأمان فعال نمایید و در عین حال که روی مهارت‌های فردی خود تلاش می کنید نسبت به جامعه خود و متعاقباً نسبت به جهان خود نیز احساس مسئولیت داشته باشید و در ادامه به پاسخگویی سوالات دانشجویان پرداختند و در انتهای بیانات خود اشاره نمودند که وزیر محترم علوم با حمایت ویژه‌ای از رهبر انقلاب بودجه خوبی را برای تجهیز امکانات آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های کشور اخذ نمودند و پیگیری سایر درخواست‌های دانشجویان را در دستور کار خود قرار خواهند داد.