انجمن علمی دانشجویی مرمت بناهای تاریخی با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

نمایشگاه و فروشگاه آثار هنری ذهن کهکشانی

- تابلو دکوراتیو - تابلو نقاشی - سفال - منبت‌کاری - صنایع دستی

 افتتاحیه: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح

▪️ زمان بازدید: ۱۰ الی ۱۳ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸

مکان: دانشگاه ارومیه - ساختمان زریاب خویی (ساختمان کلاس‌ها) - طبقه همکف