همزمان با سراسر کشور، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس سال 1402 با شعار «فلسطین محور وحدت جهان اسلام؛ قدس در آستانه آزادی» با حضور رئیس و هیأت رئیسه محترم دانشگاه، اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان محترم برگزار شد.