فلسطین محور وحدت جهان اسلام است.

سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مورد فلسطین یک محور اصلی دارد:

مسئله فلسطین و مبارزه برای آزادی آن

امام خامنه‌ای فرمودند: روز قدس ابتکار هوشمندانه امام خمینی (ره) برای هم صدایی مسلمانان برای فلسطین بوده است.

ایشان همچنان بیان نمودند که طلوع انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل جبهه مقاومت به عنوان فصل جدید مبارزه موضوع مهم دیگری است که نشانه نقطه عطف در ماجرای فلسطین است.

رهبر انقلاب همچنین هشدار دادند که: غفلت، سهل اندیشی و خطای محاسباتی در این مبارزه حیاتی زیان‌های سنگین وارد خواهد کرد.

ایشان در پایان چند نکته حیاتی و توصیه کلیدی را درباره مسئله فلسطین و این مبارزه خطیر و سرنوشت‌ساز مطرح کردند:

1-جهاد و فریضه بودن این مبارزه و تضمین پیروزی در آن

2- هدف این مبارزه آزادی تمام فلسطین و بازگشت همه فلسطینیان است.

3- اعتماد نکردن به دولت‌های غربی و مجامع جهانی وابسته به آن‌ها

4-مقابله با سیاست عادی سازی حضور رژیم صهیونستی در منطقه

5- تداوم مبارزه، سامان بخشی به سازمان‌های جهادی و گسترش جهاد در داخل سرزمین‌های فلسطینی

6-پیگری طرح همه‌پرسی از تمامی فلسطینی‌ها از همه ادیان و اقوام