ضیافت بزرگ افطاری دانشگاه ارومیه به همت هیأت رئیسه محترم دانشگاه با حضور پرشور مسئولین و مدیران دانشگاه، کارکنان اداری و اعضای هیأت علمی به مدت سه شب در محل رستوران پردیس شهر دانشگاه ارومیه برگزار گردید.