اطلاعیه مهم متقاضیان کار دانشجویی (همیار دانشجو) در دانشگاه ارومیه

▪️دانشجویان محترم نامبرده در لیست فوق، ضمن مراجعه به محل‌ فعالیت مذکور، معرفی‌نامهٔ کار دانشجویی خود را دریافت و تا روز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲

به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند.

• لازم به ذکر است در صورت عدم تحویلِ معرفی‌نامه، به درخواستِ پرداختِ حق‌الزحمه، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه