۱۲ فروردین و روز جمهوری اسلامی بالاترین ثمره از بهترین شجره در تاریخ کشور است.

• باید این روز را پاس بداریم و جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت را به عنوان سه پایه اصلی جمهوری اسلامی حفظ کنیم...

روز جمهوری اسلامی، اولین قدم در راه تحقق حکومت اسلامی امام زمان(عج) است.

دوازده فروردین، سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجلی اراده ملت ایران، مبارک باد.