شب ولادت خدا نشانه هاست
ستاره ی تمام ناز دانه هاست

شب حلول ماه عاشقان شده
شب نزول صاحب الزمان شده
• ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت مهدی موعود (عج) گرامی باد