معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه و هسته مرکزی بین‌الملل بسیج دانشجویی برگزار می‌کند:

 اردوی فرهنگی و علمی خوزستان | بازدید از اماکن فرهنگی، علمی و صنعتی خوزستان
 ویژه دانشجویان بین‌الملل دانشگاه‌های سراسر کشور

زمان برگزاری:
برادران: ۱۳ تا ۱۶ اسفند
خواهران: ۱۶ تا ۲۰ اسفند

لینک ثبت‌نام: b2n.ir/n54580