اردوی راهیان پیشرفت و بازدید از گروه مپنا ویژه دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار شد.

 معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه در راستای آشنایی بیشتر جوانان دانشجو با دستاوردهای علمی-صنعتی و افتخار آمیز نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد زمینه مناسب جهت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، اردوی راهیان پیشرفت و بازدید از نیروگاه‌ها و تاسیسات شرکت گروه مپنا را در تهران برگزار نمود.