مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

• کارگاه آموزشی نحوه ارجاع دانشجویان دارای رفتارهای خود آسیب‌رسان
(طرح بتا)

• این کارگاه ویژه کارشناسان محترم آموزش و کارشناسان محترم حراست دانشگاه ارومیه می‌باشد.

• مدرس: خانم دوستعلیزاده مشاور محترم مرکز مشاوره دانشگاه ارومیه

• زمان: دوشنبه ۸ اسفندماه ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰

• مکان: مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه ارومیه (طبقه فوقانی استخر دانشگاه)