کارگاه آموزشی نجات یک زنـدگی با موضوع پیشــگیری از رفتارهـای خود آسـیب‌رسـان در دانشـجویان

• کارگاه ویژه اعضـای هیـأت علمی و مـدرسان مدعو دانشـگاه‌های سراسـر کشور

• مدرس: خانم دکتر مرجان فتحی (دکتری روانشناسـی سلامت و قائم مقام جمعیت علمی پیشـگیری از خودکشی ایران)

• زمان و نحوه برگزاری: کارگاه روز چهارشنبه ۳ اسفند‌ماه ساعت ۱۲ الی ۱۴ به صورت مجازی در بستر سامانه الو کام برگزار خواهد شد.

• لینک ثبت نام در وبینار:

https://birjand.ac.ir/ccht/fa/form/826

• لینک ورود به وبینار:

https://event.alocom.co/class/coub/c123