معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می‌کند:

 گپ‌وگفت دخترانه با موضوع رسم دوستی...اخلاق ازدواج...

 با حضور خانم دکتر منتظری.
محقق و پژوهشگر امور خانواده و کارشناس برنامه تلویزیونی "به خانه برمی‌گردیم"

• زمان: سه‌شنبه ۲ اسفند ساعت ۲۰

• مکان: نمازخانه خوابگاه بنت‌الهدی دانشگاه ارومیه