اطلاعیه مهم زمان‌بندی آزمون‌های کتبی سی و هفتمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور

• آزمون کتبی به‌صورت مجازی و در سامانه این جشنواره به آدرس زیر برگزار خواهد شد.

quran37.dmsrt.ir

• با آن دسته از دانشجویانی که در بخش آوایی ثبت نام نموده‌اند تماس گرفته خواهد شد و زمان و مکان برگزاری آزمون آوایی به اطلاع ایشان خواهد رسید.