پنجمین شماره نشریه خط دانشجو ماهنامه مهر ۱۴۰۲

 صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه
 مدیر مسئول: فاطمه وهابی
 سردبیر: فاطمه وهابی
 جانشینان سردبیر: محمدرضا سلطانی‌وش، معصومه صحت
 شورای دبیران سرویس‌ها: رحیمه آذرنیوشه، محمدحسین حاجی‌زاده، مهدی علی‌میرزالو
 طراح و صفحه آرا: علی خضری
 ویراستاران: نگین جباری، رها اسمعلی، مهدی علی‌میرزالو

 هیئت تحریریه: فاطمه وهابی، نرگس فیضی، راضیه بخشی، امیررضا کلانترزاده، معصومه صحت، مهدی علی‌میرزالو، رحیمه آذرنیوشه، شادی عبداللهی، رها اسمعلی.
 شاعر: فاطمه اردشیری

 انتشار: مهر ۱۴۰۲

• دانلود نشریه از طریق لینک زیر:

https://s30.picofile.com