معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه برگزار می‌نماید:

کلاس حرکات ورزشی اصلاحی
1- ایروبیک  2- پیلاتس  3- بدنسازی

ویژه بانوان دانشگاهی و خانواده همکاران

با هدف افزایش نشاط و سلامتی همکاران دانشگاهی

• مکان: سالن ورزشی پردیس شهر واقع در خیابان دانشکده

• زمان: روزهای زوج
ساعت ۱۶ الی ۱۷
ساعت ۱۷ الی ۱۸

 شماره داخلی جهت ثبت‌نام:
(نیاز به پرداخت هزینه)
۲۳۰۳ - ۲۵۱۲