اطلاعیه تکمیل کارنامه سلامت روان و ارائه نتایج آزمایشات چهارگانه به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ارومیه

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می‌رساند:

• همزمان با شروع نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱، تحویل فوری کارنامه سلامت جسم به همراه نتیجه آزمایشات چهارگانه:

FBS-CBC-TSH-VIT D

به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تا پایان وقت اداری شنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ الزامی بوده و مدت اعلام شده تمدید نخواهد شد.

 همچنین تکمیل کارنامه سلامت روان الزامی بوده و دانشجویانی که تاکنون اقدام ننموده‌اند در اسرع وقت جهت تکمیل به آدرس زیر مراجعه نمایند:

https://portal.saorg.ir/mentalhealth