دکتر عبدالحسین کلانتری، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس همکاری‌های صادقانه و متعهدانه جناب آقای مهدی دمیرچی، رئیس محترم اداره رفاه دانشگاه ارومیه در برگزاری نمایشگاه آثار و دستاوردهای اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های علمی دانشجویی همزمان با هفته پژوهش، از ایشان تقدیر نمودند که متن این تقدیر به شرح زیر است: