نظر به ضرورت ساماندهی متقاضیان کار دانشجویی (همیار دانشجو) در دانشگاه ارومیه، به اطلاع‌ دانشجویان محترم متقاضی می‌رساند که برای ثبت درخواست کار دانشجویی باید فرم مربوطه را از سایت دانشگاه دانلود نموده و پس از تکمیل آن را حداکثر تا تاریخ سوم اسفندماه ۱۴۰۱ حضوراً به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند.

دانلود فرم درخواست کار دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه