دکتر سلمان فرضعلی پور به‌عنوان رئیس کارگروه لیگ‌های دانشجویی، المپیادهای ملی و جشنواره‌های استانی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی منصوب شد.

هادی بشیریان رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به‌منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم جهت فعالیت‌ها و برنامه‌های این فدراسیون، طی احکامی جداگانه رؤسای چهار کارگروه این فدراسیون را منصوب کرد.

بنا بر این گزارش، دكتر داريوش خواجوی دبيركل فدراسيون به عنوان رئيس كارگروه تدوين و بررسي مقررات و آيين‌نامه‌های فدراسيون منصوب شد.

دکتر محمدرسول خدادادی سرپرست هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان آذربایجان شرقی به عنوان رئيس كارگروه تأسيس باشگاه‌های ورزشی در هيأت‌ها و استان‌ها منصوب شد.

دكتر سلمان فرضعلی پور رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان آذربایجان غربی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه ارومیه به‌عنوان رئيس كارگروه ليگ‌های دانشجويي المپيادهاي ملی و جشنواره‌های استانی منصوب شد.

دكتر محمدحسن عبدالهی رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی استان فارس به عنوان رئيس كارگروه تدوين طرح واحدهاي تئوری مربيگری توسط فدراسيون ملی ورزش‌های دانشگاهی منصوب شد.