بدینوسیله به اطلاع دانشجویان و دانش‌‎آموختگان محترم می‌رساند طبق بخشنامه ارسالی صندوق رفاه دانشجویان، سامانه فاز ۲ صندوق رفاه و پرتال دانشجویی به‌منظور به‌روزرسانی اطلاعات و انتقال به سامانه جدید، از تاریخ ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به مدت ۱۵ روز از دسترس خارج خواهد شد.

در مدت مذکور کلیه عملیات مرتبط با پرداخت و بازپرداخت وام‌هاي دانشـجویی و ثبت اسکان و پرداخت اجاره بهاء موقتاً متوقف و پس از انتقال کامل به سامانه جدید هرگونه عملیات جدید مانند تشـکیل پرونده، ثبت درخواست خوابگاه، واریز اجاره بهاء و پرداخت هر‌گونه بدهی صـرفًا از طریق سامانه یکپارچه خدمات رفاهی از سـر گرفته خواهـد شد.

خواهشمند است در بازه زمانی فوق جهت بازپرداخت بدهی و تسویه حساب وام و خوابگاه خود به ادارات بورس و وام و امور خوابگاه‌ها مراجعه نفرمایید.