مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه از شروع ترم دوم سال ۱۴۰۱، آمادگی خود را برای انجام انواع تست‌های روان‌شناختی، اضطراب، افسردگی، شخصیتی و خانوادگی برای دانشجویان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی و همکاران عزیز دانشگاه (با تعیین وقت قبلی) اعلام می‌دارد.

شماره تماس: 32759346-044