مفدامدیا | ویدیو کلیپ ویژه معاونت فرهنگی و دانشجویی

معرفی فعالیت‌های انجام شده توسط دانشجویان در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه