جلسه توجیهی مدیران محترم گروه و مشاورین محترم دانشکده‌ها با موضوع مداخله و پیشگیری در بحران خودکشی در محل سالن اجتماعات ستاد مرکزی دانشگاه ارومیه تشکیل گردید.

• جلسه با خوشامدگویی جناب آقای دکتر خیرفام مدیر کل محترم امور دانشجویان آغاز گردید.

• ایشان فرمودند: با توجه به مشکلاتی که در دوران کرونا و پساکرونا و وابستگی جوانان به فضای مجازی به‌وجود آمده، باتوجه به الگوپذیری زیاد دانشجویان از اساتید و مدیران گروه با توان افزایی اساتید می‌توان به‌عنوان یک پتانسیل بسیار ارزشمند در مدیریت بحران‌های روانی و اجتماعی استفاده مطلوب کرد.

در ادامه آقای دکتر عیسی زادگان در مورد عوامل موثر در بروز خودکشی و راهکارهای اصولی جهت پیشگیری از خودکشی جوانان توصیحات کامل و جامعی ارائه دادند.

ایشان همچنین، آمادگی زیستی، ژنتیکی و مواجهه با مشکلات خانوادگی را از عوامل موثر در تمایل فعال به خودکشی قید نمودند. در نهایت پیشگیری از خودکشی را تحکیم روابط در خانواده و جامعه بخصوص محیط دانشگاه عنوان نمودند.