برنامه حضور مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه ارومیه در خوابگاه دختران در ایام امتحانات

زمان حضور: ساعت۲۰ الی ۲۱ 

به اطلاع دانشجویان ساکن خوابگاه پسران‌ می‌رساند، دانشجویانی که در زمینه مدیریت اضطراب امتحان و شیوه صحیح‌ مطالعه‌‌ مشکل دارند از ساعت ۲۰ الی ۲۱ روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه می‌توانند به اتاق مددکاری واقع در خوابگاه آزادگان‌ رو به روی اتاق سرپرستی مراجعه نمایند.