اولین نشست کارکنان بسیجی دانشگاه ارومیه در تاریخ 14 دی‌ماه 1401 با حضور پرشور کارکنان بسیجی به همراه تجلیل از خانواده شهدای دانشگاه در محل سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی برگزار گردید.