زمین ز برف چو آموده دشتی از نقره فلک ز نجم چو آکنده بحری از گوهر (قاآنی)

گزارش تصویری از بارش اولین برف زمستانی امسال در دانشگاه ارومیه در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۱

کاری از واحد خبری کانون فیلم و عکس دانشگاه ارومیه