طرح سراسری پایش سلامتی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه ارومیه با اعلام سازمان امور دانشجویان همزمان با دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه ارومیه انجام می‌شود.

در این طرح که از روز یکشنبه ۱۱ دی‌ماه آغاز می شود، دانشجویان جدیدالورود طبق زمان‌بندی مشخص شده با مراجعه به محل قید شده زیر نظر متخصصان حرکات اصلاحی و دستیاران مراکز سلامت و تندرستی دانشگاه، مورد انجام معاینات و پایش سلامتی قرار خواهند گرفت و نتایج آن نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

طبق اعلام سازمان امور دانشجویان شرکت در این طرح برای ورودی‌های جدید دانشگاه‌ها الزامی می‌باشد.

لینک سامانه تکمیل مشخصات فردی:

 https://b2n.ir/e96957