معاونت ریاست جمهوری در امور زنان وخانواده با همکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار می‌کند:

:رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه در بخش‌های زیر برگزار می‌شود

مدیریت و تربیت خانواده
موفقیّت و مهارت خانواده
سلامت، جمعیت و نشاط خانواده
بازی و اوقات فراغت خانواده
محیط زیست و نقش خانواده
سفره و تغذیه خانواده
رسانه خانواده
مد و لباس خانواده
فرهنگ و میراث ناملموس خانواده

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه فرمایید:


www.fcei.ir