مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ارومیه در راستای ایجاد آمادگی در بین کادر درمان، جهت آموزش واکنش درست و به هنگام در زمان برخورد با مصدوم یا بیمار بدحال اقدام به برگزاری کلاس‌ آموزش احیای قلبی و عروقی (CPR) پیشرفته نمود.

مدرس: جناب آقای باقر محمدنژاد از مرکز مدیریت بحران و فوریت‌های پزشکی ۱۱۵

این کلاس‌ برای کادر درمان دانشگاه ارومیه در محل درمانگاه دانشگاه برگزار گردید.