مسابقات فوتسال جشنواره پاییزه درون دانشگاهی دانشگاه ارومیه با حضور ١١ تیم در ٢ گروه ۶ و ۵ تیمی برگزار شد.

در نهایت پس از انجام بازی‌ها تیم‌های:

1- علوم ورزشی
2-اقتصاد و مدیریت
3-استارس

به ترتیب مقام های اول تا سوم این مسابقات را کسب کردند.