نخستین همایش ملی جایگاه زن در فرهنگ و سبک زندگی ایران اسلامی برگزار می گردد...

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 فروردین‌ماه‌ 1402

تاریخ ارسال اصل مقاله: 10 اردیبهشت‌ماه 1402

تاریخ برگزاری: 1 خردادماه 1402

محل برگزاری کنگره: دانشگاه شهید چمران اهواز