مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه در تاریخ 21 آذر ماه 1401 اقدام به برگزاری "کارگاه شکست عاطفی" در راستای اهداف مرکز مشاوره (پیشگیری از خودکشی) نمود.

این کارگاه در محل آمفی تئاتر دانشکده علوم با سخنرانی آقای دکتر علی عیسی زادگان و با استقبال گرم دانشجویان برگزار شد. لازم به ذکر است که به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی شرکت در دوره اعطاء گردید.

خلاصه سرفصل‌های مطرح شده:

  1. تمایز بین شروع روابط سالم یا روابط ناسالم بین افراد
  2. مکان‌های مناسب برای همسریابی(خانواده-فامیل-همسایه) و نامناسب(فضای مجازی)
  3. علل شکست عاطفی
  4. نحوه برخورد با شکست عاطفی و مراحل کنار گذاشتن فرد نامناسب برای ازدواج
  5. نحوه برخورد با فردی که پس از آشنایی، مناسب برای ازدواج نیست
  6. آسیب های روانی شکست عاطفی مانند خودکشی- افسردگی و راه‌های پیشگیری از این آسیب‌ها