فراخوان شرکت در سومین دوره جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش

موضوع اصلی: جهاد علمی

موضوع ویژه: شهدای هسته‌ای 

نحوه ارسال آثار:

1-داستان کوتاه و شعر 

2-موشن گرافیک 

آخرین مهلت ارسال آثار: 15 دی ماه 1401 

فایل راهنمای ثبت نام: 

شرایط جشنواره خون سیاوش