برپایی ایستگاه صلواتی به‌مناسبت گرامیداشت ایام فاطمیه در دانشکده ادبیات

حرکت خودجوش دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه جهت برپایی ایستگاه صلواتی به‌مناسبت گرامیداشت ایام فاطمیه با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی، هیئت قائم دانشکده ادبیات، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

این ایستگاه صلواتی تا ۶ دی ماه ۱۴۰۱ برپا خواهد بود.

با توجه به خودجوش بودن این حرکت پذیرای نذورات دانشجویان، اساتید و... هستند.