به همت کانون فیلم و عکس دانشگاه ارومیه در راستای توانمندسازی شورای عمومی این کانون کارگاه عکاسی با موبایل با حضور آقای امیرحسین ملازاده از مدرسین سازمان فضای مجازی سراج در امفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری برگزار شد.