پاییز درس‌های بزرگی به انسان می‌دهد؛
درس‌هایی از گذر زمان و ایام گرانبهای عمر
گویی یادآور بهار سبزی می‌شود که زمستانی سپید در پیش دارد...
--------------------------
  مستان صاقی، نسترن عباسی:
و با حضور افتخاری مهلا عرفانی راد
تدوین : زهرا عرفانی راد
تهیه کننده: فرزاد پارسایی نژاد

نشریه صوتی رادیو دانشجو