تیم رسانه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه انتخاب شایسته معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ارومیه را به عنوان دبیر شورای هماهنگی معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۳ کشور تبریک عرض می نماید.

 

نشست انتخابات دبیرخانه شورای هماهنگی معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۳ کشور با حضور مسئولین وزارتی برگزار و دکتر جوادی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارومیه با کسب اکثریت آرا بعنوان دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه ۳ انتخاب شد. 

دانشگاه های منطقه 3 کشور شامل دانشگاه های استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان است.