مرکز‌ مشاوره‌ دانشجویی دانشگاه ارومیه‌ با همکاری‌ کانون‌ همیاران‌ سلامت روان‌ برگزار‌ می‌کند:

کارگاه شکست عاطفی ویژه دانشجویان گرامی با تدریس جناب آقای دکتر علی عیسی زادگان (لطفاً پوستر را مشاهده فرمایید)

زمان: دوشنبه 21 آذر از ساعت 9:45 لغایت 11 صبح

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم

همراه با اعطای گواهینامه شرکت در کارگاه