مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه برای دانشجویان با شرایط و اختلالات افسردگی، افت تحصیلی، اختلالات خانوادگی، انجام و یا فکر خودکشی اقدام به برگزاری کارگاه تو تنها نیستی (مداخله در بحران خودکشی) نمود.

این کارگاه با تدریس خانم هانیه پاکروان (دانشجوی دکترای روانشناسی) برای تعداد 12 نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار گردید. 

در این کارگاه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

بررسی عوامل و علل خودکشی و علل پیشگیری

آمارخود کشی و تفاوت های جنسیتی

علل و عوامل زیست شناختی /روان شناختی/ اجتماعی

عوامل حفاظتی و مداخله درخودکشی

بررسی سیستم افکار و نگرش‌های خودکشی

مداخله درمانی/ دارویی/ روانی خودکشی

شماره‌های ضروری در خودکشی و مداخله

علائم و نشانه‌های افسردگی

بررسی علایم خودکشی و باورهای مرتبط با آن