دوره آموزشی طرح کیان (طرح کارمند یاری پیشگیری از اعتیاد) با حضور اساتید محترم دوره سرکار خانم صادقی، جناب آقای دکتر احمدی و جناب سرهنگ زینی و کارمندان محترم دانشگاه ارومیه به صورت همزمان در سه مکان مجزا شامل سالن شورای ستاد مرکزی، مرکز مشاوره دانشگاه و سالن شورای دانشکده دامپزشکی با محوریت آشنایی با کلیات اعتیاد و مفاهیم پیشگیری، معرفی مهارت‌های موثر در پیشگیری از اعتیاد، آشنایی با انواع مواد اعتیاد آور، آشنایی با باورهای غلط اعتیاد و آشنایی با اصول کلی درمان به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

لازم به ذکر است این دوره در قالب سه کارگاه آموزشی تعریف شده و ۲ جلسه بعدی کارگاه در روزهای چهارشنبه هفته‌های آتی برگزار خواهد شد.