مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه در تاریخ 14 آذر 1401 اقدام به برگزاری نمایشگاه پیشگیری از ایدز نمود.

این نمایشگاه با حضور مدیر محترم دانشجویی دانشگاه ارومیه و همچنین حضور پرشور دانشجویان همراه بود. در این غرفه بروشورهای تخصصی و متنوعی در زمینه پیشگیری از ایدز ارائه گردید.

در این نمایشگاه کادر محترم مرکز بهداشت استان، جهت انجام تست HIV از دانشجویان همکاری ویژه‌ای نمودند.

محل برپایی نمایشگاه سالن کلاس‌ها (زریاب خویی) بود که به دلیل همزمانی با ویژه برنامه روز دانشجو، در محل سالن شهید چمران برگزار گردید.