مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ارومیه در تاریخ 14 آذر 1401 اقدام به برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد تحت عنوان (نه به اعتیاد) نمود.

این نمایشگاه با حضور کارشناس فرهنگی و پیشگیری مبارزه با مواد مخدر (شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان) و همچنین حضور پرشور دانشجویان همراه بود. در این غرفه بروشورهای تخصصی و متنوعی در زمینه اعتیاد ارائه گردید.

محل برپایی نمایشگاه سالن کلاس‌ها (زریاب خویی) بود که به دلیل همزمانی با ویژه برنامه روز دانشجو، در محل سالن شهید چمران برگزار گردید.