صحبت‌های رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه ارومیه بدلیل شیوع نوع جدید ویروس سرماخوردگی که با علایم گوارشی نظیر تهوع، استفراغ، درد شکم و اسهال و سایر علایم سرماخودگی همراه است...

خواهشمند است رعایت پروتکل های بهداشتی نظیر استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شتسشوی دست ها کاملاً و کما فی السابق صورت گیرد.