کانون فیلم و عکس دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

اکران عمومی فیلم شادروان

• هزینه بلیت: ۱۰ هزار تومان

•زمان: روز سه شنبه ۱۵ آذر ساعت ۱۶:۳۰

• مکان: آمفی تئاتر دانشکده علوم